PORADY

Centrum „Senior w Opolu” - centrum działania!

Centrum „Senior w Opolu” jest miejscem wsparcia dla seniorów chcących: uzyskać potrzebną informację, zaangażować się w różnorodne działania, zarówno jako uczestniczka/uczestnik, jak realizatorka/realizator rozwijać się i  edukować. www.seniorwopolu.pl www.facebook.com/CentrumSeniorwOpolu
W załączniku szereg działań naszego centrum. Zapraszamy do zapoznania się!
 

Wyjazd na Dni Seniora Wrocław 2017

Serdecznie zapraszamy Seniorów na Inaugurację Dni Seniora do Wrocławia w dniu 15.09.2017.  Najważniejsze wydarzenia tego dnia to  oprócz przekazania kluczy przez Prezydenta Wrocławia Królowi i Królowej Seniorów, to tradycyjny już Marsz Kapeluszy zwieńczony biciem Kapeluszowego Rekordu Wrocławia i wręczeniem nagród w Kapeluszowym Konkursie. Będą też wręczane statuetki Przyjaciel Seniorów a dzień uświetni koncert „Stare, dobre przeboje”.

Kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.
św. Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku
 

Bezpieczeństwo finansowe seniorów

Sławomir Kusz
Narodowy Bank Polski
 
Osoby starsze często zadają sobie pytanie: czy lepiej trzymać pieniądze w banku czy w przysłowiowej skarpecie?
 

Poradnik pożyczkowy

Niejednokrotnie borykamy się z problemem chudego portfela i braku środków na dokonanie zakupów. Wtedy myślimy o pożyczeniu pieniędzy. Przedstawiamy Państwu „Poradnik pożyczkowy”, który warto przeczytać przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania.
 

Strony